Regatta Übersicht 2018

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 07. September 2018 19:28
14./15.04 Capman Cup Finn, Yngling
16.05. TBSV-Regattatraining Yachten, Jollen, Mehrrümpfer
28./29.07. Jollen Festival Musto, Fireball, D-one
06.-10.08. Semaine du Soir Jollen
07.-09.09. SSL Act III Challange League J-70 SSL
20./21.10. Lebkuchen I Optimist, Quant 23
27./28.10. Lebkuchen II Finn, J-70
03./04.11. Lebkuchen III 420er, 470er, Dolphin81